Text pro Mikuláše

Dostal se mi do ruky text pro školního Mikuláše, který se mi opravdu nelíbil. Paní učitelky byly k mým naštěstí připomínkám vstřícné. A protože pokud chci změnu, beru jako svou povinnost nabídnout pomoc, nabídla jsem se, že napíšu návrh textu vlastního.

Ráda bych, aby děti všude nemusely poslouchat vyhrožování peklem a čertem. A tak, kdyby se vám náhodou tento text hodil pro jakéhokoliv Mikuláše, vystavuji ho sem. Tohle bych chtěla, aby mé děti slyšely, až za nimi Mikuláš přijde. Tak, aby jeho návštěva byla radostí a ne stresem.

Text je tu pro vás, pro soukromé použití kopírujte podle libosti. Pokud budete sdílet na webech, prosím s odkazem.

 

 

Text pro Mikuláše

Milé děti,

Blíží se vánoce a tak jsem se za vámi zase zašel podívat.  Vždy mi dělalo radost obdarovávat děti a sledovat úsměv na jejich tvářích. A tak jsem vám taky něco přinesl. 

Vždycky jsem se snažil dělat to nejlepší možné. Snažil jsem se být spravedlivý, laskavý a ochraňovat ty slabší. A snažil jsem se dělat svou práci dobře a přinést světu něco dobrého. Proto si tento svátek každý rok připomínáme.

Věřím, že se i vy snažíte o to stejné. Že ve škole pracujete, dodržujete domluvená pravidla a že si s kamarády pomáháte. I mě je jasné, že se vždycky všechno nepovede. Chybovat je lidské. Důležité je potom umět svojí chybu přiznat a napravit. To se moc cení.

A proč jsou tu tihle dva? Na každou cestu si je beru s sebou. Jednak se potřebují vyvenčit. 🙂 A jednak jsou pro mě připomínkou, že na světě i ve mě existují i špatné (ukázat na čerta) i dobré (ukázat na anděla) stránky. Že mám vždy na výběr, jak se zachovám. Že si můžu vybrat, jestli v té které situaci budu za čerta nebo za anděla. Proto jsou tady. O to vás prosím, abyste tohle měli vždy na paměti.

A teď, než vám rozdám dárečky… neznáte nějakou písničku? Já bych si po roce zase rád zazpíval nebo si něco hezkého poslechl.

 

Tady ještě najdete k Mikuláši vysvětlení: