Zásady ochrany osobních údajů

FamilyFlow.cz / Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým klientem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Family Flow s.r.o., IČ: 09966200, Mírová 6/89, 10300 Praha 10

Provozujeme weby duverujsveintuici.cz, familyflow.cz, opravdovaintimita.cz a vyzdobto.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce a kdykoliv se na nás můžete obrátit emailem: petra@familyflow.cz

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.Dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamená webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete vy dobrovolně tedy v rámci registrace, osobního setkání nebo smlouvy a fakturace.

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložením osobních údajů na webové stránky souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používáme vaše osobní údaje k fakturaci a k marketingovým účelům. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Vaše údaje používáme pouze k tomu, abychom vás mohli informovat o našich vlastních nebo souvisejících produktech a službách. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

COOKIES

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem zařízení, není spojováno s konkrétními osobními údaji. Používání cookies můžete na svém zařízení zakázat.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, v některých případech telefon a adresa bydliště a návazné vedení účetnictví a evidence daňových dokladů
  • Pokud jste zaregistrováním na stránkách projevili zájem o obsah, který píšeme a publikujeme, pak používáme vaši emailovou adresu a jméno k zasílání článků, informací o akcích a marketingových nabídek.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook, Google. poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu. Máte právo na informace, které je plněno již tímto informačním dokumentem se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě smažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 15 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy můžeme smazat všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li klient/zákazník na základě oprávněného zájmu. Pokud klientem/zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V každém případě můžete jejich odběr ukončit tak, že mi pošlete email s oznámením o odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Petra Janoušková

 

za Family Flow s.r.o.

 

V Praze dne 7.3.2021